1. กลีบเลี้ยง คือกลีบชั้นนอกสุดของดอกไม้ มักมีสีเขียวทำหน้าที่ป้องกันส่วนอื่นๆของดอกไม้ รวมทั้งแมลง

2. กลีบดอก โครงสร้างชั้นถัดจากกลีบเลี้ยง ทำหน้าที่ป้องกันเกสรในขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่ และทำหน้าที่ล่อแมลงเพื่อถ่ายละอองเรณู ในกระบวนการผสมเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย โดยมากมักจะมีสีสันสวยงาม

3. เกสรตัวผู้ ส่วนที่ใช้สืบพันธุ์เพศผู้ของดอกไม้ ประกอบด้วย อับละอองเรณูและก้านอับละอองเรณู โดยมากจะมีลักษณะเป็นเส้น

4. เกสรตัวเมีย อวัยวะหนึ่งของดอกไม้เพศเมียที่ใช้สืบพันธุ์ ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมีย ประกอบด้วย• ยอดเกสรตัวเมีย คือส่วนปลายสุดของก้านเกสรตัวเมีย มีลักษณะเป็นปุ่ม มีขน หรือยางเหนียวๆ สำหรับดับจับละอองเรณูที่ปลิวมาหรือติดขาแมลงพามา• ก้านเกสรตัวเมีย เป็นส่วนที่ต่อจากยอดเกสรตัวเมียลงมามีลักษณะเป็นท่อยาวเรียงลงมาถึงรังไข่• รังไข่ ส่วนที่อยู่ติดกับฐานดอก มีลักษณะพองโตออกเป็นกระเปาะ ใช้ทำหน้าที่ป้องกันไข่อ่อน• ไข่อ่อนส่วนที่อยู่ในถุงเก็บเซลล์ไข่ ( ออวุล ) ซึ่งจะซ่อนอยู่ภายในรังไข่

ดอกไม้ที่มีเกสรตัวผู้ หรือเกสรตัวเมียแยกกันอยู่คนละดอก เรียกว่า “ ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ” ได้แก่ มะละกอ มะพร้าว บวบ ตำลึง ฟักทอง แตง ชนิดต่างๆ ( ดอกที่มีแต่เกสรตัวผู้ เรียกว่า “ ดอกตัวผู้ ” ดอกที่มีแต่เกสรตัวเมียเรียกว่า “ ดอกตัวเมีย ” )

ดอกไม้ที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เรียกว่า “ ดอกสมบูรณ์เพศ ” ได้แก่ ดอกกุหลาบ พู่ระหง มะเขือ พริก เป็นต้น

image004[1].jpg