หน้าที่ของลำต้น

• เป็นทางลำเลียงน้ำ และอาหารจากรากสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช

• เป็นโครงสร้างหลักเพื่อให้ส่วนประกอบ อื่นๆ สามารถอยู่รวมกันได้

• ลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่ง ก้าน ใบ ดอก เพื่อรับแสงแดด ในกระบวรการของสังเคราะห์แสงส่วนประกอบ ภายนอกของลำต้น จะประกอบด้วย ข้อ ปล้อง ตา กิ่ง

===
bb[1].jpg

15055_92760[1].gif

=