หน้าที่ของดอก ผล และเมล็ด

• ดอกมีหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆ ที่จำเป็นในการสืบพันธ์ของพืช

• ทำหน้าที่สืบพันธุ์ โดยดอกจะมีสีสันที่สวยงามเพื่อใช้ล่อแมลงให้มาดูดน้ำหวาน เพื่อนำเกสรไปผสมกับดอกอื่น

• ผล มีหน้าที่ห่อหุ้มต้นอ่อนและเมล็ด

• เมล็ดมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์

1_4[1].jpg

15055_92760[1].gif